Co powinien zrobić rodzic dziecka w przypadku porwania rodzicielskiego (uprowadzenia dziecka)?

Gdy zachodzą uzasadnione przypuszczenia porwania dziecka przez drugiego rodzica, należałoby w pierwszej kolejności skontaktować się z tym rodzicem. W sytuacji, gdy to się nie uda, można spróbować skontaktować się z jego rodziną, osobami najbliższymi, czy przyjaciółmi, którzy mogą posiadać istotne informacje na temat tego, gdzie przebywa dziecko.
W przypadku niemożności skontaktowania się z rodzicem, który uprowadził dziecko albo, gdy rodzic ten nie chce udzielić żadnych informacji na temat miejsca pobytu dziecka należy zgłosić sprawę na policję. Bardzo przydatne będzie zdjęcie dziecka oraz szczegółowy opis jak dziecko było ubrane, informacje o jego stanie zdrowia (np. czy dziecko choruje na cukrzycę, astmę czy inną chorobę), wskazanie miejsc, do których rodzic mógł zabrać dziecko. Te informacje mogą bardzo ułatwić poszukiwania.
Rodzic porwanego dziecka może w każdej chwili zgłosić się do sądu opiekuńczego miejsca zamieszkania dziecka lub miejsca jego pobytu, z wnioskiem o przymusowe odebranie dziecka. Przy składaniu takiego wniosku, powinno się od razu wskazać miejsce, gdzie porwane dziecko może przebywa. W sytuacji, gdy nie jest wiadome miejsce pobytu dziecka – sąd zleci policji ustalenie miejsca jego pobytu, wydając tzw. ogólnopolski nakaz poszukiwań.
Po odnalezieniu miejsca pobytu dziecka, wzywa się rodzica, który uprowadził dziecko do dobrowolnego oddania dziecka w określonym terminie, z pouczeniem, że gdy ten tego nie uczyni, małoletni zostanie odebrany siłą.
Warto podkreślić, że policja nie posiada uprawnień do przymusowego odebrania dziecka i przekazania go osobie uprawnionej do kontaktu z nim. Na polecenie sądu, zadanie to wykonuje kurator sądowy. W razie potrzeby kurator sądowy może zażądać pomocy organu opieki społecznej lub innej powołanej do tego instytucji.
W razie przeszkód na skutek czynności przedsięwziętych w celu udaremnienia wykonania orzeczenia sądu (np. rodzic zabarykadował się w domu) kurator zawiadomi prokuratora.
Jeżeli doszło do porwania rodzicielskiego, gdzie rodzic wywiózł dziecko za granicę, to pomocnym aktem prawnym jest Konwencja Haska.
W skrajnych przypadkach rodzicom porwanych dzieci pomaga fundacja ITAKA. Jest to organizacja pomagająca odnaleźć osoby zaginione oraz dzieci, porwane przez ich rodziców.
apl. adw. Marta Kaczmarek

O Marcin Zaborek

Marcin Zaborek- adwokat w Okręgowej Izbie Adwokackiej w Warszawie, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, , w latach 2003-2006 społeczny kurator sądowy, od 2006 r. zawodowy kurator sądowy wykonujący orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich, w latach 2008-2009 delegowany do pełnienia obowiązków Głównego Specjalisty w Wydziale Kurateli Departamentu Wykonania Orzeczeń i Probacji w Ministerstwie Sprawiedliwości, od 2010 r. starszy kurator zawodowy wykonujący orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich. W swoim wieloletnim doświadczeniu zawodowym zajmowałem się sprawami związanymi z wykonywaniem władzy rodzicielskiej, demoralizacji nieletnich, a także prowadziłem nadzory nad realizacją kontaktów z dzieckiem, podczas których stykałem się z szeroko pojętą problematyką tego zagadnienia. Aktualnie udzie­lam porad praw­nych z zakresu prawa rodzin­nego, a także biorę udział w spra­wach sądo­wych klientów. Kon­takt: 604 092 158 e-mail:marcin.zaborek@wp.pl
Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii i oznaczony tagami , , , , , , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *